صفحه اصلی

محصولات

طراحی، تولید و توسعه واقعیت مجازی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی

شرکت پدیدآر واقعیت مجازی

سامانه پایش و نظارت بر عملکرد سیستمهای کنترل آلاینده های محیط زیست

 شرکت فناوریهای نوین کنترل آلاینده های محیط زیست

سامانه توزیع داروی تاریخ مصرف نزدیک

هسته فناور فیض

 

نرم افزار ثبت بیماری (Regitory software)

شرکت مهر اندیش رایانه

شبکه اجتماعی متخصصین علوم پزشکی (Tritapp)

شرکت فناوریهای هوشمند تریتا پردازش

واحد های فناور

شرکت پدیدآر واقعیت مجازی

شرکت مهر اندیش رایانه​​

هسته فناور فیض

شرکت فناوریهای نوین کنترل آلاینده های محیط زیست

اخبار مرکز

آخرین مطالب

مراکز رشد تابعه دانشگاه