لینک های مفید
 

مقدمه:

 

          مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت، يکي از مراکز رشد وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي است که در سال 1388 تأسيس آن مورد موافقت قرار گرفت، و از تابستان 1389 فعاليت خود را آغاز نموده است. اين مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکي تهران و با هدف حمايت از شرکت هاي نوپا و با ايده هاي نو در زمينه فنآوري اطلاعات سلامت ايجاد و در زمينه پوشش و استقرار شرکتهاي فعال در زمينه هاي مذکور فعاليت مي نمايد. دانشگاه علوم پزشکي تهران از سالها قبل در زمينه استفاده از فنآوري اطلاعات جهت انجام مأموريتهاي خود فعال بوده و در برنامه هاي برونسپاري تهيه و استقرار چنين فعاليتهايي داراي تجربيات بسياري است.  پتانسيل هاي موجود در دانشگاه از يک سو و برنامه هاي آتي دانشگاه در راستاي دستيابي به هدف دانشگاه الکترونيک شرايط مناسبي را براي ايده پردازي و پذيرش ايده هاي نو جهت استفاده از فنآوري هاي نوين در عرصه اطلاعات سلامت فراهم ساخته است. به همين منظور مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران جهت حمايت از توليد بسته هاي نرم افزاري خدمت رسان مبتني بر فنآوري هاي نوين و ايده هاي جديد و بکر توسط واحدهاي فنآور نوپا و در قالب اساسنامه مراکز رشد، تأسيس شده است.  مرکز رشد اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران داراي امکانات زيرساختي مناسب، و تجهيزات سخت افزاري کارا، کارشناسان خبره و نو گرا و آشنا به فرآيندها و روال ها مي باشد . دانش فنآوري اطلاعات نه تنها همانند ساير علوم در مسير رشد و توسعه قرار دارد، بلکه استفاده از آن در عرصه سلامت مي تواند به ارتقاء سلامت جامعه و توزيع عادلانه خدمات و امکانات، وبهبود شاخصهاي زندگي سالم کمک نمايد. بررسي نيروي کار و شرکتهاي فعال در زمينه فنآوري اطلاعات در کشور نشان مي دهد عليرغم توانائيهاي تخصصي اين گروه از فعالان متاسفانه به علت عدم آشنايي کافي آنان با موضوعات جاري در حوزه سلامت و نيازهاي آن عملا از تمامي توانائيهاي موجود در کشور استفاده نمي شود. به اين دليل اعتقاد دانشگاه علوم پزشکي تهران اين است که مي تواند به عنوان بزرگترين دانشگاه علوم پزشکي کشور و از طريق مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت به روند نزديکي اين دو گروه کمک نموده و به اين ترتيب نه تنها نقش هميشگي خود را در پيشبرد اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت ارتقاء سلامت جامعه ايفا نمايد، بلکه با حمايت از نيروهاي خلاق و جوان کشور به آنان در عرصه بومي سازي فنآوري اطلاعات کمک نمايد. دانشگاه مهمترين استراتژي خود را به پذيرش و استقرار شرکتهايي نموده است که در زمينه هاي فنآوري اطلاعات منطبق با علوم روز و نيازهاي اساسي جامعه فعاليت مي نمايند. در حال حاضر و با امکانات موجود اين مرکز توان پذيرش واحدهاييي که در زمينه هاي مختلف فنآوري اطلاعات فعاليت مي نمايند و فعاليت ايشان توجيه فني و اقتصادي لازم را دارا بوده و در راستاي علوم و دانشهاي نوين است را دارد.

در شرايط فعلي اين مرکز آمادگي تحت پوشش قرار دادن 10 واحد فن آور را دارا مي باشد و طي سال هاي آينده متناسب با ميزان موفقيت در ارائه خدمات ( تخصصي، کارگاهي، اداري، پشتيباني و ....) اقدام خواهد شد.

مديريت اين مرکز از افراد متخصص و باتجربه در زمينه تحقيقات و توليد محصولات مبتني بر فنآوري اطلاعات دعوت به همکاري نموده وسپس با ايجاد يک شوراي تخصصي هسته هاي متقاضي و طرحهاي ارائه شده کارشناسي و ارزيابي خواهند شد.

 

 

        مزاياي استقرار در مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران

 

-    فراهم بودن دفتر کار و زيرساختهاي اداري لازم، و ارائه خدمات پشتيباني علمي و مشاوره براي فعاليت شرکتها و موسسات.

-    بهره گيري و استفاده راحت از امکانات کارگاهي و آزمايشگاهي فني- تخصصي در قالب واحدهاي مستقر در مرکز و مديريت آمار و فنآوري اطلاعات دانشگاه، و حوزه هاي مرتبط در دانشکده ها و بيمارستانهاي دانشگاه.

-    تسهيل در روند استفاده از بعضي تسهيلات، با توجه به روابط مرکز رشد با سازمانها ونهادهاي دولتي و غير دولتي.

-    برخورداري از هم افزايي علمي و فني، تبادل نظرات و همفکري در زمينه هاي گوناگون براي شرکتهاي حاضر در مرکز رشد.

-    دريافت نظرات نوپردازانه فعالان علمي _ اجرائي دانشگاه، و برخورداري از هم افزايي علمي  در تبادل نظر با آنان.

 

·       انواع واحدهاي فن آوري قابل پذيرش در مرکز فنآوري اطلاعات سلامت

-    هسته هاي تحقيقاتي _ توليدي نوپا در کليه زمينه هاي فنآوري اطلاعات سلامت.

-    موسسات تحقيقاتي _ توليدي در حوزه فن آوري اطلاعات سلامت.

-    واحدهاي R&D شرکت هاي توليدي به منظور بهبود روشهاي توليد نرم افزار و سخت افزار، يا   کنترل کيفي فرآورده هاي خود.

-    شرکت هاي خدمات مهندسي و مهندسي مشاور مرتبط با حوزه فنآوري اطلاعات سلامت.

-    شرکت هاي خصوصي توليدي مستقل با هدف خلق محصولات جديد و يا بهبود روشها و کيفيت فرآورده هاي موجود.

 

·       انواع مراکز رشدي که به واحدهاي فوق ارائه خدمت مي کنند:

-    مرکز رشد

-    مرکز رشد مقدماتي

-    مرکز چند مستاجره

 

·       تعريف و جايگاه مرکز رشد

شرکتهاي کوچک و متوسط در رونق اقتصادي، توسعه فناوري و به تبع آن، کارآفريني نقش موثري دارند. اما مسلم است که اين شرکتها در شروع به کار با خطرات گوناگوني مواجه هستند و براي عبور از مراحل اوليه بايد ريسکهايي را تحمل کنند. مراکز رشد زيرساختهاي لازم براي کاهش ريسک اين شرکتها را فراهم مي کنند تا بتوانند به اهداف تکنولوژيک خود برسند. مدت استقرار شرکتها در اين مراکز رشد از 2 تا 5 سال تغيير مي کند. خدماتي که در مراکز رشد به مؤسسات  وهسته ها  ارائه مي شود به تفکيک در قسمت خدمات و پشتيباني، خدمات کارگاهي و بازاريابي آمده است . بخشي از اين خدمات به صورت اعتباري بوده و بخشي بايد توسط واحدها پرداخت شود، که پس از دوره انکوباتوري با ضوابط و شرايط مرکز از هسته يا موسسه باز پس گرفته مي شود.

 

 

آ ئين نامه پذيرش

ماده ?- تعاريف

1-1- مركز رشد : مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فنآوري متشكل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي‌كند. اين خدمات شامل موارد زير است:

·       تأمين محل كار، خدمات و تجهيزات اداري

·       خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

·       خدمات مديريتي،‌حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه‌يابي و بازاريابي

·       آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

·       ساير خدمات مرتبط با توسعه ، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

?-?- سازمان مؤسس: دانشگاه علوم پزشکي تهران، مركز رشد را تاسيس نموده و تامين اعتبارات آن را از مجاري دولتي و غير دولتي به عهده مي‌گيرد.

?-?-   واحدهاي فناوري: واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌نمايند. اين واحدها شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها يا دستگاههاي اجرايي هستند .

1-4- هسته ‌ها (ي فناوري) : تيم‌ كاري متشكل از تعدادي دانش آموخته با زمينه كاري مشخص است كه در صدد تشكيل يك مؤسسه حقوقي يا تثبيت ايده كاري براي ايجاد يك حرفه مبتني بر فناوري اطلاعات بوده و با توجه به اساسنامه يا ساير اسناد قانوني تشكيل شده ولي تاكنون شرائط لازم را به عنوان شرکت (واحد فناوري) نداشته است. هسته پس از طي دوره پيش رشد به شرکت (واحد فناوري) تبديل خواهد شد.

5 - ? - دوره پيش رشد (رشد مقدماتي): دوره اي 4 ماهه (براي شرکت ها و واحدهاي تحقيق و توسعه)  يا 6 ماهه (براي هسته ها) است دوره اي است که در آن افراد يا گروه هاي مستعد که ايده هايي در زمينه فناوري اطلاعات سلامت دارند مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه کاري ، تثبيت ايده وکسب هويت حقوقي مستقل را دريافت مي نمايند.  با موفقيت در اين دوره و کسب هويت حقوقي مستقل ، واحدهاي نوپا مي توانند متقاضي استقرار در مرکز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب مدير مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است، خدمات ارائه شده به هسته ها در اين دوره محدود است و بخشي از آن بصورت کمک بلاعوض،  بخشي بصورت اعتباري و باقيمانده بايد توسط واحدها پرداخت شود.

تبصره: کليه هسته ها، شرکتها و واحد هاي تحقيق و توسعه موظف به استقرار دردوره پيش رشد مي‌باشند، به استثناء شركتها و واحدهاي تحقيق و توسعه كه داراي طرح تجاري  (Business Plan) مورد تأييد شوراي مركز رشد ‌باشند.

6 - ?- دوره رشد: دوره‌اي حداکثر 3 ساله است كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي‌شوند. زمان اين دوره با تصويب شوراي مركزرشد تا 5 سال قابل افزايش است . واحدهاي فناوري  در پايان اين مدت موظف به خروج از مرکز رشد هستند.

تبصره ?: - مدت زمان تمديد شده در مرحله رشد مقدماتي از طول دوره رشد كسر مي‌گردد.

1-7- مرکز چند مستاجره: شرکتهاي خصوصي مستقل که فعاليت آنها در راستاي اهداف مرکز رشد باشد و توسط سرمايه گذاري خصوصي و يا حمايت سازمانهاي دولتي و غير دولتي از قبل تاسيس گرديده اند، مي توانند در صورت وجود امکانات و فضاي ساختماني اضافي در مرکز رشد به عنوان شرکت خصوصي مستقل، به عنوان شرکت چند مستاجره پذيرش شوند. مسئوليت هاي اجرايي و مالي و تعهدات اين گونه شرکت هاي بعهده خود آنها مي باشد و از طريق مرکز رشد فقط فعال بودن آنها در زمينه ايده تعريف شده ارزيابي و نظارت مي شود. اين شرکت ها بايد کليه هزينه هاي استفاده از فضا و خدمات را طبق تعرفه هاي سيستم چند مستاجره مرکز رشد در مدت استقرار پرداخت نمايند.

  1-8- شوراي مركز رشد:   شورايي متشكل از مديران و كارشناسان مرتبط با فعاليت مركز رشد كه براي تصويب خط مشي‌ها و سياست ها، پيشنهاد برنامه و بودجه، تصويب صلاحيت استقرار واحدهاي فناوري و تعيين سقف اعتبار خدماتي و تحقيقاتي واحدهاي فناوري مطابق اساسنامه تشكيل مي شود .

1-9-کميته پذيرش : کميته‌اي متشكل از مدير و معاون مركز، يک کارشناس مرکز رشد و در صورت نياز يك نفر مشاور كه براي بررسي درخواست پذيرش، تائيد يا تصويب ايده محوري، پيشنهاد سقف اعتبار پشتيباني و تخصصي شركت‌ها،  هسته‌ها و واحدهاي تحقيق و توسعه به رياست مدير مركز رشد تشكيل مي گردد. كميته در صورت موافقت با پذيرش هسته يا واحد فناور، نتيجه را به همراه مستندات جهت بررسي نهايي به شوراي مركز رشد ارائه خواهد نمود.

1-10- کميته ارزيابي: کميته‌اي متشكل از مدير يا معاون مركز، يک كارشناس فني و  يک کارشناس تجاري مركز رشد كه براي ارزيابي شركت‌ها،  هسته‌ها و واحدهاي تحقيق و توسعه  و بررسي پيشرفت فعاليت‌هاي آنها در جهت ايده محوري،  به رياست مدير يا معاون مركز رشد تشكيل مي‌گردد. در زماني كه ارزيابي جهت ارتقاء واحد فناور از دوره رشد مقدماتي به دوره رشد انجام مي‌شود كميته در صورت موافقت با ارتقاء واحد فناور نتيجه را به همراه مستندات جهت بررسي نهايي به شوراي مركز رشد ارائه خواهد نمود.

 

ماده2- روند گردش كار پذيرش در مركز رشد

1.      فراخوان عمومي و ارائه اطلاعات به متقاضيان توسط كارشناس  پذيرش مركز رشد.

2.      دريافت وتكميل و ارسال فرم هاي پذيرش توسط متقاضي.

3.      بررسي مقدماتي صلاحيت شركت بر اساس معيارهاي مشخص توسط كارشناس جذب.

4.      آموزش    تكميل  و تحويل فرم مطالعات امکان سنجي به  متقاضي.

5.      دريافت و ارزيابي در کميته پذيرش.

6.      برگزاري جلسه مصاحبه (با حضور کميته پذيرش)  و ارائه ايده توسط خود متقاضي.

7.      پيشنهاد پذيرش به شوراي مرکز رشد توسط مدير مرکز رشد.

8.      ارزيابي و  تائيد صلاحيت  واعلام موافقت اوليه به متقاضي.

9.      اعلام پذيرش نهايي به متقاضي.

10.   ابلاغ مقررات و فرجه زماني براي تكميل مدارك ودر صورت اقتضاء ثبت شركت با نظارت مركز رشد.  

11.   دريافت مدارك، سوابق ، مستندات ، تنظيم قرارداد، اخذ تعهد و ضمانت هاي لازم.

12.   تخصيص امکانات و  اعتبار به واحد فناور.

13.   ورود متقاضي به دوره پيش رشد.

14.   آموزش و تدوين طرح تجاري ( (Business Plan .

15.   بررسي توسط کميته ارزيابي و تنظيم گزارش ارتقا براي شوراي مرکز رشد.

16.   بررسي توسط شوراي  مرکز رشد.

17.   اعلام پذيرش نهايي  به متقاضي.

18.   دريافت مدارك،  عقد قرارداد و اخذ ضمانت هاي لازم.

19.   تخصيص امکانات و  اعتبار به واحد فناور.

20.   استقرار در دوره رشد

 

ماده3-  پذيرش هسته ها در دوره رشد مقدماتي:

 هسته فناور پس از پذيرش به استناد ماده 1-5 ، در طي دوره رشد مقدماتي موظف به تثبيت ايده محوري، ارائه طرح تجاري ، تكميل تيم كاري و نيروي انساني مورد نياز يك مؤسسه خصوصي و ثبت حقوقي شركت به منظور انتقال به دوره رشد مي باشد. وجود حداقل يك نفر نيروي تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسي مرتبط با زمينه فعاليت از الزامات اصلي پذيرش است. هم چنين دارا بودن يک مشاور علمي در زمينه موضوع فعاليت هسته الزامي مي باشد (به استثناي هسته‌هايي که يکي از اعضاء موسس آنها داري مدرک دکتراي مرتبط با موضوع فعاليت باشد) .

 

ماده 4- پذيرش شرکت‌ها در دوره رشد مقدماتي:

شركت پس از پذيرش به استناد ماده 1-5 ، در طول دوره رشد مقدماتي موظف به ارائه طرح تجاري به منظور انتقال به دوره رشد مي‌باشد. وجود حداقل يك نفر نيروي تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسي مرتبط با زمينه فعاليت از الزامات اصلي پذيرش است. هم چنين دارا بودن يک مشاور علمي در زمينه موضوع فعاليت شرکت الزامي مي باشد (به استثناي شرکتهايي که يکي از اعضاء موسس آنها داري مدرک دکتري مرتبط با موضوع كاري باشد) .

 

ماده5- وضعيت حقوقي شركت:

ـ شركت بايد در قالب مؤسسه يا شركت خصوصي به ثبت رسيده باشد.

ـ اساسنامه شركت بايد مبين انجام فعاليت هاي آن در راستاي محدوده كاري باشد.

ـ شركت به لحاظ حقوقي مستقل از مركز رشد است ليكن ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مركز رشد مي باشد.

 

 

 

ماده6- پذيرش واحدهاي تحقيق و توسعه در دوره رشد مقدماتي:

واحد تحقيق و توسعه پس از پذيرش به استناد ماده 1-5 در طول دوره رشد مقدماتي بايستي طرح تجاري
خود را به مرکز رشد ارائه دهد.  حضور تمام وقت نيروي كاري متناسب با زمينه فعاليت واحد تحقيق و توسعه ضروري است. هم چنين دارا بودن يک مشاور علمي در زمينه موضوع فعاليت واحد تحقيق و توسعه الزامي مي باشد (به استثناي واحدهاي تحقيق و توسعه که يکي از اعضاء آنها داري مدرک دکتراي مرتبط با موضوع فعاليت باشد).

 

ماده 7- پذيرش واحدهاي فناور در دوره رشد:

در اين دوره پذيرش واحدهاي فناور (شركت‌ها و واحدهاي تحقيق و توسعه) داراي هويت حقوقي مستقل بر اساس ارزيابي طرح تجاري انجام مي‌شود. شركتها يا واحدهاي تحقيق و توسعه‌اي كه در بدو ورود داراي طرح تجاري قابل قبول توسط شوراي مركز رشد باشند، نيازي به استقرار در دوره رشد مقدماتي نداشته و مستقيماً‌ به دوره رشد وارد مي‌شوند.

 

ماده 8-   معيارهاي لازم براي پذيرش در دوره رشد همان معيارهاي دوره پيش رشد است. تصميم‌گيري در مورد وجود اين معيارها براساس شاخص‌هاي كمي تصويب شده مركز رشد انجام مي‌گيرد. برخي از اين معيارها عبارتند از:

-       امکان پذيري ايده محوري

-       امکان گسترش ايده

-       ميزان تحصيلات و تجربه موسسين وکارکنان

-       ميزان اشتغال زايي

-       ميزان نياز به تجهيزات و مواد

-       بازار محصول يا  خدمات ارائه شده

ماده9- اين آيين نامه در  9 ماده  و ? تبصره در تاريخ 6/6/1389 به تصويب شوراي مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت رسيد.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 245
 بازدید امروز : 45
 کل بازدید : 18943
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.13
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «