محصولات

معرفی

 • اسم مدیرعامل: سید فرشاد علامه
 • شماره ثبت: ۵۱۹۷۴۷
 • سال تاسیس: ۱۳۹۶
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۲۱۷۰۰۹۳
 • وب سایت: tritapp.net

محصولات

 • شبکه اجتماعی تخصصی (Tritapp)

معرفی

 • اسم مدیرعامل: مهرشاد مختاران
 • شماره ثبت: ۵۰۹۹۳۷
 • سال تاسیس: ۱۳۹۷
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۱۳۵۰۱۹۷

محصولات

 • نرم افزار ثبت بیماری(Regitory software)

معرفی

 • اسم مدیرعامل: احمد فیاض بخش
 • سال تاسیس: ۱۳۹۶
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۷۷۲۱۸

محصولات

 • سامانه توزیع داروی تاریخ مصرف نزدیک

معرفی

 • اسم مدیرعامل: سید فرشاد علامه
 • سال تاسیس: ۱۳۹۷
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: ۰۹۱۲۲۱۷۰۰۹۳
 • وب سایت: tritapp.net

محصولات

 • طراحی، تولید و توسعه واقعیت مجازی در حوزه بهداشت و درمان

معرفی

 • اسم مدیرعامل: میلاد باباخانی
 • سال تاسیس: ۱۳۹۷
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت

محصولات

 • سامانه جامع مدیریت و برگزاری رویداد ( رویداد سیتی )
بستن