محصولات

معرفی

 • شرکت: فناوریهای هوشمند تریتاپردازش
 • مدیرعامل: سید علیرضا متولیان
 • شماره ثبت: ۵۱۹۷۴۷
 • سال تاسیس: ۱۳۹۶
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: –
 • وب سایت: tritapp.net

محصولات

 • شبکه اجتماعی متخصصین علوم پزشکی (Tritapp)

معرفی

 • شرکت: مهر اندیش رایانه
 • مدیرعامل: مهرشاد مختاران
 • شماره ثبت: ۵۰۹۹۳۷
 • سال تاسیس: ۱۳۹۷
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۶/۹/۱۴
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: –

محصولات

 • نرم افزار ثبت بیماری (Regitory)

معرفی

 • هسته فناور: فیض
 • مدیرعامل: احمد فیاض بخش
 • سال تاسیس: –
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۶/۹/۱۴
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: –

محصولات

 • سامانه توزیع داروی تاریخ مصرف نزدیک

معرفی

 • شرکت: پدیدآر واقعیت مجازی
 • مدیرعامل: علی اصغر صفایی
 • سال تاسیس: ۱۳۹۸
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت
 • شماره تماس: –
 • وب سایت: –

محصولات

 • طراحی، تولید و توسعه واقعیت مجازی در حوزه بهداشت و درمان

معرفی

 • شرکت: فناوریهای نوین کنترل آلاینده های محیط زیست
 • مدیرعامل: کاظم ندافی
 • سال تاسیس: ۱۳۹۷
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۳/۳۰
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت

محصولات

 • سامانه پایش و نظارت بر عملکرد سیستمهای کنترل آلاینده‌های محیط زیست

معرفی

 • هسته فناور: بیمار نت
 • نماینده: نیما آرامی پور
 • سال تاسیس: –
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۹/۱۰
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت

محصولات

 • سامانه اجاره و ارائه تجهیزات پزشکی

معرفی

 • هسته فناور: وقتشه
 • نماینده: شراره برهانی
 • سال تاسیس: –
 • تاریخ استقرار در مرکز رشد: ۱۳۹۷/۹/۱۰
 • نوع فعالیت: فناوری اطلاعات سلامت

محصولات

 • دستگاه یادآور دارو و سامانه خدمات پزشکی