معرفی مرکز

معرفی مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت

مرکز رشد فنآوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران،  از تابستان ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و با هدف حمایت از شرکت های نوپا و با ایده های نو در زمینه فنآوری اطلاعات سلامت ایجاد و در زمینه پوشش و استقرار شرکتهای فعال در زمینه های مذکور فعالیت می نماید. دانشگاه علوم پزشکی تهران از سالها قبل در زمینه استفاده از فنآوری اطلاعات جهت انجام مأموریتهای خود فعال بوده و در برنامه های برونسپاری تهیه و استقرار چنین فعالیتهایی دارای تجربیات بسیاری است.  پتانسیل های موجود در دانشگاه از یک سو و برنامه های آتی دانشگاه در راستای دستیابی به هدف دانشگاه الکترونیک شرایط مناسبی را برای ایده پردازی و پذیرش ایده های نو جهت استفاده از فنآوری های نوین در عرصه اطلاعات سلامت فراهم ساخته است. به همین منظور مرکز رشد فنآوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت حمایت از تولید بسته های نرم افزاری خدمت رسان مبتنی بر فنآوری های نوین و ایده های جدید و بکر توسط واحدهای فنآور نوپا و در قالب اساسنامه مراکز رشد، تأسیس شده است.  مرکز رشد اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای امکانات زیرساختی مناسب، و تجهیزات سخت افزاری کارا، کارشناسان خبره و نو گرا و آشنا به فرآیندها و روال ها می باشد . دانش فنآوری اطلاعات نه تنها همانند سایر علوم در مسیر رشد و توسعه قرار دارد، بلکه استفاده از آن در عرصه سلامت می تواند به ارتقاء سلامت جامعه و توزیع عادلانه خدمات و امکانات، وبهبود شاخصهای زندگی سالم کمک نماید. بررسی نیروی کار و شرکتهای فعال در زمینه فنآوری اطلاعات در کشور نشان می دهد علیرغم توانائیهای تخصصی این گروه از فعالان متاسفانه به علت عدم آشنایی کافی آنان با موضوعات جاری در حوزه سلامت و نیازهای آن عملا از تمامی توانائیهای موجود در کشور استفاده نمی شود. به این دلیل اعتقاد دانشگاه علوم پزشکی تهران این است که می تواند به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور و از طریق مرکز رشد فنآوری اطلاعات سلامت به روند نزدیکی این دو گروه کمک نموده و به این ترتیب نه تنها نقش همیشگی خود را در پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقاء سلامت جامعه ایفا نماید، بلکه با حمایت از نیروهای خلاق و جوان کشور به آنان در عرصه بومی سازی فنآوری اطلاعات کمک نماید. دانشگاه مهمترین استراتژی خود را به پذیرش و استقرار شرکتهایی نموده است که در زمینه های فنآوری اطلاعات منطبق با علوم روز و نیازهای اساسی جامعه فعالیت می نمایند. در حال حاضر و با امکانات موجود این مرکز توان پذیرش واحدهاییی که در زمینه های مختلف فنآوری اطلاعات فعالیت می نمایند و فعالیت ایشان توجیه فنی و اقتصادی لازم را دارا بوده و در راستای علوم و دانشهای نوین است را دارد.

در شرایط فعلی این مرکز آمادگی تحت پوشش قرار دادن ۱۰ واحد فن آور را دارا می باشد و طی سال های آینده متناسب با میزان موفقیت در ارائه خدمات ( تخصصی، کارگاهی، اداری، پشتیبانی و ….) اقدام خواهد شد.

بستن