آدرس : بلوار کشاورز،تقاطع کارگر شمالی، ساختمان گل طبقه ۶ واحد ۱۴


تلفن: -۰۲۱


فاکس:


پست الکترونیک:   icit@tums.ac.ir 


کد پستی: 


کانال مرکز رشد در تلگرام:


ساعت کاری مرکز رشد: ۸ الی ۱۶


ساعت کاری واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد: ۸ الی ۱۶


کارشناس مرکز رشد: آقای سامخانیانی
شماره تماس:


فرم نظر سنجی :
بستن